Kontakt: 71 315 16 30
AGD
➤➤ 531-341-884

RTV Telewizory
➤➤ 575-302-147

Projektory Ekrany
➤➤ 575-301-147


Agd DROBNE
➤➤ 883-171-817


Grille Dom Ogród Narzędzia
➤➤ 883-299-444

Koszyk

Polityka plików cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE
1. Administrator – Kajt Andrzej Krystecki, ul. Wrocławska 44, 55-095, Długołęka,
tel. 713151630, e-mail: sklep@kajt24.pl, Nip: 899-123-72-55, REGON: 932686467,
CEiDG wpis Urząd Gminy, 55-095 Długołęka poczta Mirków, Wrocławska 18
2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na
urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej
Administratora.
3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp
do strony internetowej Administratora.
4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej
optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie,
dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych
preferencji Użytkownika.
4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do
urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie
powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA
DOSTĘPÓW DO COOKIES
1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego
urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Administratora.

Kontakt
Szybki kontakt
Zadzwoń: 71 315 16 30
Napisz: sklep@kajt24.pl
Pracujemy:
pon. - pt. 09.00 - 17.00

AGD
➤➤ 531-341-884

RTV Telewizory
➤➤ 575-302-147

Projektory Ekrany
➤➤ 575-301-147


Agd DROBNE
➤➤ 883-171-817


Grille Dom Ogród Narzędzia
➤➤ 883-299-444